• Dobro došli na stranicu Judo kluba "Bezbednost" Inđija

  • Dobro došli na stranicu Judo kluba "Bezbednost" Inđija

  • Dobro došli na stranicu Judo kluba "Bezbednost" Inđija

  • Dobro došli na stranicu Judo kluba "Bezbednost" Inđija

  • Dobro došli na stranicu Judo kluba "Bezbednost" Inđija

  • Dobro došli na stranicu Judo kluba "Bezbednost" Inđija

  • Dobro došli na stranicu Judo kluba "Bezbednost" Inđija

  • Dobro došli na stranicu Judo kluba "Bezbednost" Inđija

Kodokan Gokyo no Waza

Dai-ikkyo (group 1)

   

   

         

De-ashi-barai

► View Video

Hiza-guruma

► View Video

Sasae-tsurikomi-ashi

► View Video

Uki-goshi

► View Video

Osoto-gari

► View Video

O-goshi

► View Video

Ouchi-gari

► View Video

Seoi-nage

► View Video

Dai-nikyo (group 2) 

               

Kosoto-gari

► View Video

Kouchi-gari

► View Video

Koshi-guruma

► View Video

Tsurikomi-goshi

► View Video

Okuri-ashi-harai

► View Video

Tai-otoshi

► View Video

Harai-goshi

► View Video

Uchi-mata

► View Video

 

Dai-sankyo (group 3)

         

    

   

Kosoto-gake

► View Video

Tsuri-goshi

► View Video

Yoko-otoshi

► View Video

Ashi-guruma

► View Video

Hane-goshi

► View Video

Harai-tsurikomi-ashi

► View Video

Tomoe-nage

► View Video

Kata-guruma

► View Video

 

Dai-yonkyo (group 4)

               

Sumi-gaeshi

► View Video

Tani-otoshi

► View Video

Hane-makikomi

► View Video

Sukui-nage

► View Video

Utsuri-goshi

► View Video

O-guruma

► View Video

Soto-makikomi

► View Video

Uki-otoshi

► View Video

Dai-gokyo (group 5)

               

Osoto-guruma

► View Video

Uki-waza

► View Video

Yoko-wakare

► View Video

Yoko-guruma

► View Video

Ushiro-goshi

► View Video

Ura-nage

► View Video

Sumi-otoshi

► View Video

Yoko-gake

► View Video

Copyright ©2021 judoindjija.rs - Design by Top 10 Binary Options
f t g m